2007 02 14 – Kim’s DayCare Pics (102)

Some cool daycare images:

2007 02 14 – Kim’s DayCare Pics (102)
daycare
Image by dcarlson54

Nerbrunnen förskola
daycare
Image by Alpstedt
Förskolan brann ner under vintern i Ronna nu är det bara betongplattan och lekplatsen kvar. De har självklart hindrat allmänheten från att använda lekplatsen med ett staket.

2006-04-01 Daycare-Ocean 033
daycare
Image by Evan18249