Daghem i Amaralina, Brasilien.Det här en en film som vår partner gjort om projektet.
Kyrkan i staden Bom Jesus da Lapa i nordöstra Brasilien hade funnits några år när man kände ett stort behov att hjälpa befolkningen i stadsdelen Amaralina genom ett socialt projekt. Man undersökte då behoven i området och insåg att det fanns många ensamstående mammor som inte hade någonstans att ha sina barn när de måste arbeta. Man fick då hjälp av samfundet och kommunen till möbler och hyra av lokaler.
Vid uppstarten började man med 30 barn men efterfrågan på den här typen av daghem blev mycket stor och man fick snart utöka antalet barn till 50 och nu finns det över 100 barn i projektet.
Förutom att ta hand om barnen och skapa kreativa aktiviteter för dem under dagarna undervisar man dem i hygien och enkel matlagning. Man gör också en del utflykter och fester för barnen. Det är också viktigt med en aktiv kontakt med föräldrarna så att man kan förbättra barnens situation. På daghemmet får barnen tre mål mat, frukost, lunch och fika innan de går hem. Många barn har ingen
mat hemma så dessa måltider är räddningen för dem.

Likes: 0

Viewed: 81

source