[Q&A] C3: NHÓM THUỐC ANTACID: CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG – DS QUỲNH TRANG – ABC ACADEMY #shortsABC ACADEMY LIÊN TỤC MỞ CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN DÀNH CHO DƯỢC SĨ NHÀ THUỐC #shorts Thời gian học: 20h00-21h30 các ngày trong tuần.

source