SUNOG SA MACABALAN PIAPING ITUM, OLD DAYCARE CENTERMga alas 7:00 am Napansin ko habang pauwe ako na umuusok ang bubong ng nsabing bahay, na alarm narin ang mga tao nag sigawan sunog sunog buti …

source